Մեր ծառայությունները

Ռեստորանի գործունեության պլանավորում

Դուք ունեք գաղափար, մենք օգնում ենք դարձնել այն իրականություն

Բիզնեսի ստանդարտացում

Մշակում ենք ստանդարտներ աշխատանքի ավելի հստակ և ճիշտ կազմակերպման համար

Մարքեթինգային ծառայություններ

Արտաքին և ներքին մարքեթինգի (SMM) իրականացում, մարքեթինգային յուրահատուկ ռազմավարության մշակում և միջոցառումների անցկացում նպաստող վաճառքի ծավալների աճի խթանմանը և բրենդի ճանաչելիության մակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև սոցցանցերի կառավարում Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google business, Yandex, TikTok, Youtube, TripAdvisor հարթակներում

HR ծառայություններ

Աշխատակազմի հավաքագրում, հաստիքացուցակների կազմում, աշխատակիցների վերապատրաստում, թրեյնինգների անցկացում, աշխատանքային պայմանագրերի, ներքին և անհատական իրավական ակտերի մշակում

PR ծառայություններ

Տարատեսակ միջոցառումների անցկացում ուղղված ռեստորանի մասին տեղեկատվության տարածմանն ու ճանաչվածության մեծացմանը)

Հաշվապահական ծառայություններ

Հարկային խորհրդատվություն, հաշվապահական խորհրդատվության ավտոմատացում, հաշվապահական ծրագրերի ներդրում և ծրագրի ուսուցում, հաշվապահական ծրագրերի բազաների վերականգնում, հարկային ստուգումների ժամանակ աջակցում, հարկային ակտերի բողոքարկում